Sołtys:

Eugeniusz Walkusz
Tel.: 885 726 000
E-mail: soltys.dobrzewino@list.pl

Rada Sołecka:

Rada Sołecka została wybrana na zebraniu sprawozdawczym w dniu 19.08.2019 w składzie następującym:

  • Danuta Zorn
  • Iwona Starobrat
  • Roman Knoff
  • Adam Krawczyk
  • Marian Klecha
  • Roman Pałubicki

 

Radny Gminy Szemud:

Grzegorz Haase

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz