Sołtys:

Eugeniusz Walkusz
Tel.: 885 726 000
E-mail: soltys.dobrzewino@list.pl

Rada Sołecka:

Rada Sołecka została wybrana na zebraniu sprawozdawczym w dniu 12.01.2016 w składzie następującym:
1. Iwona Starobrat
2. Beata Haase
3. Danuta Zorn
4. Grzegorz Haase
5. Klecha Marian
6. Stanisław Bryłowski
7. Roman Knoff
8. Adam Krawczyk

Radny Gminy Szemud:

Tadeusz Haase

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz