Nie lękajcie się!

Protokoły z zebrań wiejskich Dobrzewina i Karczemek z dnia 5.IX.2022

Dobrzewino protokól z zebrania 5IX2022
Karzczemki protokól z zebrania 5IX2022

Zebranie wiejskie 5 września o godz. 17:30 w szkole w Karczemkach

Zapraszamy mieszkańców Dobrzewina na zebranie wiejskie, podczas którego uprawnieni uczestnicy m.in. zdecydują które inwestycje za kwotę 70.759 zł zostaną zrealizowane w 2023 z funduszu sołeckiego Dobrzewina.

Poniżej prezentujemy treść pisma radnego sołeckiego skierowane do Pana Romualda Jancy (UG Szemud), zawierające tematy, które powinny zostać poruszone na ww zebraniu:

W związku z planowanym zebraniem Sołectwa Dobrzewino w dniu 5.09.2022 proszę o odpowiedź na następujące pytania. Odpowiedzi proszę przesłać na adres (...) oraz o dodanie zapytań do planu zebrania i omówienie odpowiedzi na nie na zebraniu sołeckim.

1. Jaki jest stan realizacji wniosku o wybudowanie/dokończenie chodnika na odcinku Dobrzewino-Bojano?
2. Jakie są plany w zakresie naprawy/zwiększenia bezpieczeństwa ul. Spacerowej przy szkole w Karczemkach?
3. Jakie zostały wykonane prace/udzielone wsparcie w zakresie rozbudowy szkoły w Karczemkach?
4. Jaki jest stan realizacji projektu utwardzenia ul. Łąkowej, Kowalskiej i Bednarskiej w Dobrzewinie i w jaki sposób została uwzględniona informacja o zbierającej się wodzie na ulicy Łąkowej. Wniosek o zapewnienie drożności ul. Łąkowej z dnia 2019-06-03 został przesłany do UG Szemud w dniu 2019-06-27.
5. Jaki jest stan realizacji projektu ułożenia chodnika na ul. Dworskiej?
6. Jakie środki zostały przekazane do GPK na utwardzanie dróg gminnych? Które drogi z tych środków zostały utwardzone i w jakim sposób (proszę o podanie przybliżonej długości drogi dla każdego sposobu). Według jakiego algorytmu są wybierane drogi do utwardzenia przez GPK.
7. Jaki jest stan realizacji i jakie są plany w zakresie budowy drogi Łąkowa-Stolarska. Czy w ramach projektu przewidziano prace na ul. Chłopskiej? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
8. Jaki jest stan realizacji i jakie są plany w zakresie budowy drogi Strażackiej
9. Jakie nowe inwestycje planowane są w Dobrzewinie i Karczemkach w 2023 roku.

pozdrawiam
Roman Pałubicki


 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz