Szczęśliwego
2022 roku!

Msza święta kolędowa Dobrzewina 19 stycznia o godz. 18:00 w Kielnie


Na środę 19 stycznia godz. 18:00 w kościele w Kielnie ks. Proboszcz wyznaczył termin Mszy świętej z błogosławieństwem kolędowym dla mieszkańców sołectwa Dobrzewino (wchodzącego w skład parafii pw. św. Wojciecha w Kielnie).
Pragnieniem duszpasterzy jest, aby "poszczególne miejscowości aktywnie włączyły się w celebrację Mszy świętej kolędowej poprzez przygotowanie czytań, psalmu lub modlitwy powszechnej, procesji z darami. W każdej miejscowości jest rada sołecka lub inne zaangażowane osoby, które mogą koordynować te przygotowania w porozumieniu z ks. Proboszczem."
Ponadto duszpasterzom zależy na tym, aby "Msze święte kolędowe miały tak piękną oprawę, jak w ubiegłym roku i przez wspólne zaangażowanie przyczyniły się do duchowej integracji poszczególnych sołectw, a przez to naszej parafii. Do tej pory wielu z was dawało świadectwo jak ważne jest dla was przyjęcie księdza w swoim domu. Zróbmy wszystko, by kolęda zorganizowana w formie Mszy świętej kolędowej nie straciła uroku prawdziwego święta wiary dla naszych rodzin i domów."

Kościół w Kielnie

W Kielnie powstanie punkt zbierania i przetwarzania odpadów


Jak można wyczytać w ogłoszeniu urzędowym Wójta gminy Szemud, niedługo powstanie „punkt zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Kielno na działkach ewidencyjnych 581, 582, 583 obręb Kielno, gm. Szemud".
Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj: https://szemud.pl/aktualnosci/ogloszenia-urzedowe/772-obwieszczenie-wojta-gminy-szemud.html
                              Redakcja

Reportaż telewizyjny dotyczący wywłaszczeń prywatnych właścicieli działek w Gminie Szemud. Mieszkańcy alarmują, iż może dojść do nadużycia przepisów specustawy drogowej.
https://gdansk.tvp.pl/55724056/odc-06092021

Reportaż telewizyjny dotyczący trwającej katastrofy środowiska w Bojanie w związku z gminnymi inwestycjami:
https://gdansk.tvp.pl/54408716/odc-21062021

Uwaga! Na stronie SZEMUD.PL
najbardziej aktualne informacje o zakazach, nakazach i zaleceniach związanych z STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM.
Zapoznaj się!

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz